22 de maig 2007

Demana la Prohibició de les bombetes incandescents

La majoria de les bombetes que s'utilitzen a les llars de la Unió Europea en perden més del 90% de l'electricitat en forma de calor. La Unió Europea hauria d'establir estàndards que garantissin que les bombetes que hi ha al mercat siguin eficients, modernes i respectuoses amb el clima.

Només amb substituir a l'UE l'antiga tecnologia de il·luminació per nova, es podrien tancar 25 centrals d'energia de mida mitja, que suposarien una reducció anual de 20 milions de tones de CO2.

Ciberactúa, demana als membres espanyols del Parlament Europeu que recolzin la Declaració per prohibir bombetes incandescents.

http://actua.greenpeace.es/cyberaction/show/pide-a-los-parlamentarios

En qualsevol ferreteria, als establiments especialitzats en il·luminació i en els centres de bricolatge es pot trobar bombetes incandescents, halogenades i fluorescents, que són els tres tipus de bombetes més comunes que es col·loquen a les làmpades de la llar.

Les bombetes incandescents són les més utilitzades, encara que comencen a veure's substituïdes pels models fluorescents, que consumin molt poca energia, amb el consegüent estalvi que això suposa. Estan compostes per una ampolla, al buit o farcida d'un gas especial, en l'interior del qual es troba un filament que es posa incandescent quan passa a través d'ell el corrent elèctric il·luminant l'estança. Fins i tot es pot trobar models que porten una espècie de caputxó en la part inferior de la bombeta que permet que la llum es projecti cap als costats en lloc de directament cap a baix.

La durada d'aquest tipus de bombetes incandescents està limitada pel filament, que es va evaporant per l'ús i que finalment es trenca obligant a canviar de bombeta. No obstant això, solen ser bastant duradores ja que assoleixen entre 1.000 i 1.200 hores d'ús.

Quant a les làmpades halogenades, el seu principal avantatge consisteix en el tractament químic que els dispensen i que les fa més duradores, permetent a més que la llum que emeten mostri els tons reals dels objectes. La seva durada oscil·la entre les 2.000 i 3.000 hores. Els models que s'utilitzen normalment admeten 220 volts però n'existeixen altres que funcionen a un voltatge inferior i que permeten dotar d'una il·luminació més tènue a llocs determinats d'una estada|estança o per fer ressaltar objectes concrets com poden ser les obres d'art.

Finalment, les bombetes fluorescents són les que menys consumin, les més duradores (unes 10.000 hores) i les més cares, encara que a la llarga aquest primer desemborsament compensa amb escreix en ser major l'estalvi que s'aconsegueix que el desemborsament inicial. Aquest tipus de bombetes costa sis vegades més però pot estalviar fins i tot fins i tot 80% d'electricitat. Una altra bona elecció són els tubs fluorescents en lloc de bombetes per a zones que requereixin d'una il·luminació difuminada i suau com la cuina.
TOP CATALÀ

El Bloc de la Mediterrània

Estadisticas Gratis