31 de juliol 2007

Apren Idiomes, per lligar aquest estiu! (II)

Us en recordeu d'aquell joc que consistia en parlar amb les síl·labes amb pa, pe, pi, po, pu, o sigui que intercalaves p"x" a la paraula desprès de cada síl·laba amb la mateixa vocal que l'anterior, per exemple telèfon "tepelepefonpo". Era un llenguatge perquè ningú s'assabentés del que parlaves, igual que ara però s'ha superat amb escreix.

O la cançó de:

Una mosca
volava per la llum
i la llum es va apagar
i la pobre mosca

es va quedar a les fosques
i la pobre mosca
no va poder volar

que desprès has de fer totes les vocals amb la a, e, i, o, i u, amb la i m'agrada més, que serveix per ensenyar als nens les vocals.

Ini misqui
vilivi pir li llim
i li llim is vi ipigui
i li pibri misqui
is vi quidir i lis fisquis
i li pibri misqui
ni vi pidir vilir.

Dons ara tenim unes altres molt propagades, ja no és ni un joc ni una cançó, canviaran molt les formes de comunicació a la llengua escrita, seguirà el seu curs com sempre, les llengües van acompanyades del seu temps i de qui les fa servir.


LETT SPEAK:

o leet (1337 5p34k o 1337 a la escriptura leet) és un tipus d' escriptura amb caràcters alfanumérics usats per algunes comunitats i usuaris de diferents mitjans d'Internet. Aquesta escriptura es caracteritza per escriure els caràcters alfanumèrics d'una forma incomprensible per a altres usuaris inexperts o neòfits als diferents grups que utilitzen aquesta escriptura.

El terme "leet", pronunciat lit, prové d'elit.

,

A 4, /\, @, /-\, ^, ä, ª, aye G 6, &, (_+, 9, C-, gee (, M //., ^^, |v|, [V], {V}, |\/|, /\/\, (u),]v[ []V[], /¥\, (V) S 5, $, z, §, ehs Y Y, '/, `/, V/, \-/, j también ¥, %
B 8, 6, |3, ß, P>, |: H #, /-/, [-], {=}, <~>, |-|, ]~[, }{, ]-[, ?, }-{ N //, ^/, |\|, /\/, [\], , <\>, {\}, []\[], n, /V, /v, ₪ T 7, +, -|-, 1, '][' Z 2, z, ~\_, ~/_, 7_
C [, ¢, <, ( I 1, !, |, &, eye, 3y3, ï, ][ O 0, (), ?p, ö U (_), |_|, v, ü

D |), o|, [), I>, |>, ? J ,|, _|, ; P ph, |^, |*, |o, |^(o), |>, |", 9, []D, |̊, |7 V \/

E 3, &, £, ë, €, ê, |=- K X, |<, |{, ]{, }<, |( Q 9, (,), <|, ^(o)|, ¶, O_ W \/\/, vv, '//, \^/, (n), \V/, \//, \X/

F |=, ph, |# L 1(Nota: se puede usar 1 tanto para "L" como para "i"), 7 , 1_, |, |_, #, l R |2, P\, |?, |^, lz, [z, 12, *\, |2, Я X ><, ?, +, ecks, )(El llenguatje XAT o simplement XAT (tambié conegut com Llenguatge SMS), és una forma pràctica de comunicar-se mitjançant acrónims , empleats generalment per joves. El seu nom nombre prové de "chat" ( espanyol: charlar) i va ser propagat i promocionat amb la menssatjería instantània i el servei de missatjes curts (SMS).

Posaré tots els exemples en castellà:

Un exemple d'aquest és la frasse (en castellà) "T KIERO + Q TDO L MNDO, TOY :D" que significa "Te quiero más que todo el mundo, estoy contento" o "QAN2 M AQERDE T QNTO" que significa "Cuando me acuerde te cuento", es reemplacen paraules per símbols que equivalguin al mateix, es canvien paraules per lletres que fonéticament sonen igual, i es reemplacen emocions per emoticonos.

A més d'aquesta forma de comunicació principalment utilitzada per els joves, es deriva les noves formes del llenguatje escrit a Chile, que cada vegada es fa més massiu , i el seu us augmenta inclus en altres sectors socials, no sóls en els joves. és així com s'origina el canvi el fonemes i grafemes que es ven des de cel·lulars, xats en ordinadors, cartes o mails i inclús fins i tot en publicitat.

ALGUNS EXEMPLES:

  • tqm o tkm: te quiero mucho
  • avcs: a veces
  • tb: tambien
  • ntncs: entonces
  • usd: ustedes
  • kero: quiero
  • mxo: mucho
  • nunk: nunca
  • lol: risa
  • pkm: pocamadre


Així és com originariament es va concevir aquest tipus de llenguatge, però ara amb el temps ja està canviant i es pot notar alguns canvis a la llengua escrita, com la supresió del grafema "e" davant d'una "s", com el la paraula sponja o en tots els verbs que comencen amb lletra "e", como star, scribir, stirar, que signifiquen estar, escribir i estirar respectivament. també es suprimeixen com en el mateix cas anteriorment anomenat, les lletrs "e" después d'una "p" i "t", i "a" derera de una "c", como en las palabras prezoso (p-rezoso, perezoso), entro (ent-ro, senser, complet. y la supresió de la vocal "a" com a la paraula vak (vak-, vaca, animal; akriciar (ak-riciar, acariciar). es treu d'us els grafemes "q" i "xt", també en alguns casos la "h" i la "z". el canvi de "Y" por la vocal "i"

A més canvis més notoris a nivell gramatical com el canvi en pronoms i articles i altres components de l'oració.

exemple:

io kero ir a vert ( yo quiero ir a verte) oie, t kerí comer l' helao' (¡oye! ¿te quieres comer el helado?) t dije a las oxo, nunk más t spro ( te dije a las ocho, nunca más te espero), io t kiero (yo te quiero), rs un tnt xamaco (eres un tonto chamaco), stoi bn pro tmpko mxo mjor (estoy bien pero tampoco mucho mejor), tkm i tu m kieres? (Te quiero, y tú me quieres?), no c si aier era el mmnt adkuado (No sé si ayer era el momento adecuado), etc. També solen usar-se minúscules i majúscules intercaladament. Per exemple: iO sOy UnA XiCa mUi dvRtiDa (Yo soy una chica muy divertida).

30 de juliol 2007

El misteri de les piràmides i curiositats

La paraula "piràmide" ve dels vocables grecs "piro": foc i "amid": estar en el centre. En les cultures antigues el foc era considerat energia universal i vida. Les piràmides són cossos geomètrics que concentren camps d'energia.

Està comprovat que el camp magnètic d'energia verificable en les piràmides egípcies existeix de manera idèntica, però amb menor intensitat en altres piràmides, sempre que mantinguin les mateixa proporcions. Dintre d'elles es genera una concentració i circulació d'energia que comença en cadascun dels cinc vèrtex i confluïxen en l'àrea central. En aquesta àrea les molècules absorveixen les vibracions per mitjà de la ressonància i, a l'augmentar l'energia, comencen a expandir-se incrementant la circulació fins a saturar la piràmide, sortint després cap a l'atmosfera circumdant.

Moltes persones que han posat a prova el poder de les piràmides afirmen que poden succeir fenòmens dintre d'elles; tant si estan tancades o amb la seva estructura oberta. Les piles seques es recarreguen per si soles, l'aigua és més pura, els aliments duren més temps, les llavors germinen abans, els dolors diminueixen, els nens es tranquil·litzen, la meditació és més profunda, l'agilitat mental augmenta, l'impuls sexual és més fort, els processos naturals de curació s'acceleren, les pregàries es tornen més eficaces, els fenòmens psíquics són més intensos, etc. Gràcies a diverses experiències, es pot aprofitar l'energia piramidal per a assolir innombrables beneficis.

Veurem a continuació alguns d'ells: Ús terapèutic, problemes econòmics, efectius, espirituals, etc. Protecció energètica, desenvolupament de poder extrasensorial, descàrrega d'energies negatives, energización a distància, estudi, esports, animals, plantes, fils gastats, afinación d'instruments musicals, conservació d'aliments, abandó de vicis, comunicació, política, art, etc.

Per a construir una piràmide s'ha d'estar relaxat, serè, harmonitzat i amb una molt bona càrrega d'energia positiva. L'horari apropiat per a aquesta operació és una hora després de l'alba. Els materials més adequats per a la seva construcció són: cristall, bronze, coure, alumini o altres metalls. Les de gran grandària, poden realitzar-se amb paper o cartolina. Per a començar amb les primeres experiències, pot fabricar-la en cartró o qualsevol material fàcil de manejar i ajustant-se a les mesures en escala pel que fa a la gran piràmide de Kheops. La seva grandària variarà d'acord amb la necessitat.

En piràmides grans caben diverses persones, mentre que les petites poden sostenir-se en el palmell d'una mà. Una vegada construïda la piràmide haurà d'orientar-se-la mitjançant una brúixola amb les seves cares cap als quatre punts cardinals. L'orientació Nord-Sud és la correcta ja que aquesta línia magnètica duu l'energia que al passar pel centre de la piràmide comença a generar un camp de força que serà el qual actuarà sobre l'element o problema a tractar. El punt o zona de màxima energia se situa en el centre de la piràmide en el terç inferior denominat “Càmera del Rei”. Cal tenir en compte que per a treballar amb piràmides, haurà de situar les mateixes en un lloc on penetri la llum solar i allunyades de corrents elèctrics, ràdios, televisors, equips de música, planxes, etc.

Com així també de reixes si és que les col·loca en una finestra, o qualsevol tipus d'antena, ja que aquests elements impedeixen el lliure flux d'energia cap als objectes, persones o altres éssers vius que es troben en la seva proximitat, a més d'emanar energia negativa (ions positius). Si són petites, poden assentar-se sobre fusta, terra, flassades, gespa, rajoles o una planxa de coure, però quan les dimensions són de grandària considerable, poden penjar-se del sostre d'una habitació o en un consultori mèdic per a col·locar en el seu interior a la persona que necessita dels seus poders curativos.


29 de juliol 2007

Malgrat les notícies a diferents mitjans de comunicacions que van apareixer dijous d'aquesta setmana, en el que deien que vuit dels 23 secrestats havien mort, la realitat és la següent:

Mar


22 dels ostatges surcoreanos segrestats pel talibà segueixen vius, però un ja va ser assassinat. Des del dimecres, 48,000 de nosaltres signem la petició demanant al Talibà que respecti el Pashtunwali, un codi de conducta que exigeix hospitalitat per a visites i estrangers. Volem fer més fort el nostre missatge de suport internacional. Gràcies per haver signat, ara, si no ho has fet, podries enviar-li aquest missatge a tots els teus amics?

http://www.avaaz.org/po/honourtheafghancode/?CLICKTRACK

El dimecres, el Talibà va matar a Bae Hyung-Kyu—el dia de que va complir 42 anys. Els 22 ostatges restants segueixen vius i hem d'augmentar la pressió per a alliberar-los.

Els segrestadors han retardat de nou el termini per a l'execució—i les xerrades amb líders tribales afganèsesos continuen—encara queda esperança per a salvar-los. La comunitat Avaaz ha començat un moviment internacional promocionant la petició en periòdics, blogs, i ONGs a Pakistan i Afganistan. Volem assegurar que el Talibà sàpiga que la majoria dels afganèsesos i la resta del món els exigeix que segueixin el seu propi codi de conducta i demostrin generositat amb els estrangers.

Entre més siguem més pública serà la nostra petició, cada signatura compte, per favor, corre la veu:

http://www.avaaz.org/po/honourtheafghancode/?CLICKTRACK

Gràcies!

Ben, Iain, Ricken, Graziela, Tom, Paul i la resta de l'equip de Avaaz

Brothers in Arms - Dire Straits

Per que no escolteu TVCafè i algún vídeo com aquest, tots dos alhora el que podeu fer és posar en MUTE TVCafè. Espero que us agradi. És nova!,(un grup que va sortir ahir, com aquell que diu).

28 de juliol 2007

27 de juliol 2007

El sisé sentit del gat ÓscarEls gats, els meus animals preferits, intel·ligents i independents.
Mar

***********************************************************

Un gat anomenat Óscar, adoptat quan era un cadell pel personal d'un del geriàtric en l'estat de Rhode Island (EUA) s'ha guanyat el respecte dels treballadors i dels pacients per exercir una valuosa tasca en el centre gràcies a un sisè sentit molt especial: quan els residents, generalment malalts terminals i afectats per demència incapaços d'expressar la seva situació, entren en la fase final de la seva agonia, el felí alerta el personal situant-se al costat del moribund.

Els metges busquen una explicació química a l'estranya habilitat d'Óscar que David Sosa, metge geriatre del Centre de Rehabilitació per a Ancians de Providence ha exposat a la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine.


Des que Óscar es va instal·lar en la tercera planta del centre fa dos anys, la seva presència davant del llit d'un resident s'ha convertit en un senyal que els infermers prenen molt seriosament. "El gat sempre se les arregla per aparèixer i sempre ho fa en les últimes dues hores", assegura Sosa en explicar que el primer que es fa, quan Óscar s'arrup al costat d'un pacient, és cridar els seus familiars.

Segons el metge, Óscar ha encertat ja amb 25 residents als quals no solament els ha fet companyia en els seus últims moments de vida sinó que, amb la seva alerta, els ha permès donar l'últim sospir vetllats pels seus éssers estimats. Per això, el que en altres llocs convertiria el gat en una presència indesitjable, a la clínica de Rhode Island li ha valgut a Óscar l'afecte dels familiars dels residents. La vàlua de la tasca del felí de pelatge blanc i gris ha estat reconeguda amb una placa penjada en una de les parets de la clínica que diu: "Per les seves cures compassives, aquesta placa està dedicada a Óscar, el gat."

L'escepticisme que poguessin plantejar les facultats d'Óscar és frenat per la doctora Joan Teno, professora de salut comunitària de la Universitat Brown, que atén als pacients de la clínica. La doctora va manifestar que no creu que el felí tingui facultats paranormals. "És possible que hi hagi una explicació química", conclou Teno.

Font: ElPais

Apren Idiomes, per lligar aquest estiu! (I)Aprofitant l'estiu per aprendre idiomes i ja que als diccionaris tradicionals encara passaran alguns dies per mostrar-nos les definicions d'aquestes paraules, algunes d'elles les podem escoltar habitualment, us explicaré unes quantes ajudada per la Wikipèdia, algun dia us podreu trobar al mig d'una conversa i no entendre alguna paraula relacionades en aquest món d'internet com Friki, Geek, Digerati, Nerd, Gosu, Hacker, Cracker, Hikikomori, Gamer, Fandon, Furry, Trekkie, Cheater, Newbie, Lamer o Leet speak o llenguatje XAT. Relacionats entre ells en el món de la informàtica. La més habitual es la següent:

FRIKI

Friki, friqui, frik o freaki (que en la forma, i no necessariàment en el significat, procedeix de l l' anglès freak, específicament freaky, que significa raro, extravagant, estrafalari o fanàtic) és un térme usat en el nostre idioma per a referir-se a la persona interessada o obsessionada al menys amb un tema, afició o hobby en concret.

L'interés que presenta el friki, pot arribar en varis casos a que sigui taxat de extravagant,o integrar part d'una comunidat específica

GEEK

Geek és una persona amb una gran fascinació per la tecnologia i informàtica , abarcant els diferents tipus de geek des d'un nivell de fascinació normal fins nivells obsesius. Es descriu més com un estil de vida i una forma de ser, que una afició concreta por quelcom poc habitual.

El seu objectiu es fer o utilizar la tecnologia per diverses raons per diversió i/o per el reconexement, quasi sempre pel simple plaer de fer-lo. Aquest terme està relacionat solament amb la tecnologia,adiferencia del'us del terme geek en l' idioma àngles, que te un significat més ampli i equivalent al terme friki. A Catalunya el geek és un subtipus de friki.

Anglés: freak, geek, cadascú de les connotacions diferents. Malgrat hi ha s'ha de tenir present freak en inglés no és usat com sinònim de la paraula o les seves variants usades en català; mientre que geek i nerd encara no son sinònims de friki, son equivalents en alguns
aspectes a aquest.

NERD


Nerd (de l'anglès nerd [/nerd/], adjetivo). Estereotip que representa a una persona molt inteligent, fascinada per el coneixement , especialment el científic, però socialment poca cosa i aïllat de l'entorn. El nerd és un personatje tipus molt usat en la ficció, especialment en la dels estadounidenses. Per aquí se ha utilizado des de sempre el terme "empollón". Encara s'associa la paraula Nerd amb Inteligència, la relació és poca a nul·la. Aquesta associació es degut a la confusió que presta al relacionar l'ampli coneixement en un àrea específica amb Inteligència. És per això que és possible corroborar que la majoria dels nerds rara vegada poseeixen altes calificacions en varies materies-assignatures sino com general en alguna. En l'actualidad, el térme es refereix igualment a una persona socialment normal que presenta un gran coneixement sobre un tema no dominat por el comú de les persones. Moltes característiques uchas características atribuides a un ciert tipus de nerd van unides també con el Síndrom d'Asperger, una forma lleu de l'autisme, de vegades confosa amb sentit de l'humor , i viceversa.DIGERATI:

El térme digerati (dig(digital) erati (litterati)), es refereix a les persones que fan un alt us de les tecnologias digitals per a expresar-se como individu; es a dir, aquells individus que usen blocs, guarden les seves fotos a internet, etc.

En un sentit més restrictiu també es refereix exclusivament a les élites de les comunitats virtuals i a la industria informàtica que utilitzen extensivament aquests mitjans.


blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0px 0px 0px 0.8ex; padding-left: 1ex;">


Continuarà...

25 de juliol 2007

Avui és Sant Jaume
Avui 25 de juliol és Sant Jaume, i
Festa Major de Sant Jaume dels Domenys


Be, uns dies no et sens inspirada per escriure i d'altres no pares (potser demà no hi haurà res).

Avui és la festa del meu poble, un poble adoptat, però en el que m'he sentit més arrelada que amb cap, i això que no he viscut gaire temps, i malgrat ser tant nòmada, (que quan m'empadrono a un ajuntament és símptoma de que deixaré de viure en poc temps), m'he sentit sempre d'aquí, i no he fallat mai a les festes majors. Els meus primers records venen del Pa Beneit (i no beneït) en el que venia TV3 a gravar-lo, per el que tot el poble sortia a formar part de la comitiva del Pa Beneit (una tradició del Baix Penedès, que una altra persona us explicarà algun dia), o de quan es feien els desfiles de bellesa, que es triava a la pubilla de Sant Jaume, jo vaig ser la última, desprès no és va tornar a fer. Però van començar a caminar els primers diables, i ara és tota una tradició al poble. Es van deixar de fer les festes majors a la Societat (que solament podien entrar els socis, o els de fora com jo, però no els altres habitants del poble) va canviar de mans l'ajuntament llavors, i va ser un bon canvi aleshores, i aquest va ser el primer, a les festes majors podia anar tothom, com en tots els canvis sempre hi ha la part de crisi de transició, però tots els canvis van sempre a millor.

Una cosa que tampoc ha canviat és la volta ciclista, sempre s'ha fet, el que possiblement canviarà de verd a blau en un temps, es quedaven a sopar els guàrdies civils i potser hi havia una vintena i el bar que estiguessin sopant feia força respecte entrar i veure tant de verd. O el vermut del Pa Beneit, el que es increïble que amb tanta gent que som ara a Sant Jaume sempre hi han les mateixes cares des de fa milers d'anys, potser alguna parella nova o els fills o els nets però sempre els mateixos, és com si no hagués passat el temps en aquest sentit.

Ja sabeu!, esteu convidats a venir a la nostra festa.


Mar

AGENDA24 - 28 juliol: Festa Major: Exposició de pintures, artesania de fusta i miralls
25 juliol: Festa Major: Matinades amb el Ball de Diables i els Diables Infantils

25 juliol: Festa Major: Comitiva del Pa Beneit


25 juliol: Festa Major: Missa solemne
25 juliol: Festa Major: Concert Vermut amb l'Orquestra Costa Brava

25 juliol: Festa Major: Ball de tarda amb l'Orquestra Costa Brava
25 juliol: Festa Major: Castell de focs d'artifici

25 juliol: Festa Major: Ball de gala amb l'Orquestra Costa Brava 26 juliol: Festa Major: Parc aquàtic infantil

26 juliol: Festa Major: Cursa d'eslots 26 juliol: Festa Major: Tallers infantils 26 juliol: Festa Major: Nit Chill Out

27 juliol: Festa Major: Cursa d'eslots i jocs infantils 27 juliol: Festa Major: Exposició de cotxes de ral·li

27 juliol: Festa Major: Teatre al carrer amb Meravelles d'Orient 27 juliol: Festa Major: Nit Jove

28 juliol: Festa Major: XXXV Gran Premi Ciclista Baix Penedès
28 juliol: Festa Major: Futbol 7 benjamins: Sant Jaume CFB - CE Vendrell 28 juliol: Festa Major: Ball de tarda amb l'Orquestra Maravella

28 juliol: Festa Major: Cercavila de foc 28 juliol: Festa Major: Concert i Ball de nit amb l'Orquestra Maravella

29 juliol: Festa Major: 5a Trobada d'intercanvi de plaques de cava
29 juliol: Festa Major: Campionat local de tir al plat 29 juliol: Festa Major: Futbol 7 alevins: Sant Jaume CFB - La Múnia

29 juliol: Festa Major: X Torneig de futbol Ramon Galofré
29 juliol: Festa Major: Presentació dels Diables infantils de Sant Jaume

29 juliol: Festa Major: Sopar de Festa Major


29 juliol: Festa Major: Disco Mòbil


1 - 3 agost: 2n Campionat de Pro Evolution Soccer 6 a la Societat de Sant Jaume


3 - 7 agost: Festa Major del Papiolet


5 agost: 2a Cursa Campi qui pugui

Secrestats 23 treballadors humanitaris23 treballadors humanitaris sudcoreans, en la seva majoria dones, han estat segrestats per forces del Talibà a Afganistan, qui amenacen amb matar-los aquesta setmana.

No solament corren perill els joves, l'incident podria causar una evacuació massiva de les organitzacions humanitàries d'un país en el qual són absolutament vitals. La situació és molt delicada, però no hem perdut l'esperança.

El Talibà està governat per un estricte codi cridat el Pashtunwali –La manera dels Pashtunes. Aquest codi decreta "hospitalitat per a tots, especialment visites i estrangers." Diverses fonts parlen de desacord entre els líders del Talibà pel que fa als segrests, ja que aquests violen el seu propi codi d'honor.

Si l'opinió pública mundial es mobilitza per a recordar-li als líders del Taliban que honorin el seu propi codi, obtindrem cobertura en els mitjans de comunicació locals i regionals-exercint pressió perquè alliberin als ostatges.

Tenim 24 hores més per a mobilitzar-nos.

No podem perdre ni un minut.

Pots signar la petició i corre la veu entre tots els teus coneguts: http://www.avaaz.org/es/honour_the_afghan_code/?cl=14932168

El codi Pashtunwali és molt respectat a Afganistan. En 2003, Bettina Goislard va ser executada pel talibà mentre treballava amb l'Alt Comissionat per als Refugiats de l'ONU en el poble de Ghazni, prop d'on van ser segrestats els surcoreanos. Indignats pel cruel assassinat, habitants del poble van perseguir als assassins i els van lliurar a la policia. Després van organitzar una processó fins a Kabul per a demostrar al món les condolences de la majoria dels afganèsesos.

Recentment, una gran mobilització internacional va assolir alliberar al periodista Alan Jonhston en Gaza, demostrant la força de l'opinió pública mundial. Si us plau, ajuda'ns a alliberar als 23 surcoreanos i a assegurar que milions d'afganèsesos segueixin rebent ajuda humanitària.

Gràcies!
Equip de Avaaz.

Envia una fotografia del Mar Mediterràni

Si vols col·laborar amb Greenpeace en la preservació dels mars i les costes del Mediterrani, envia'ls una foto per a publicar-la a la seva Web, que reculli o la teva platja preferida o una situació que la teva consideris que mereix la pena denunciar: escombraries i brutícia en la platja o en el mar, zones ocupades per edificis, canalitzacions que arriben al mar, ...

No oblidis incloure en el teu correu: nom, adreça postal, data de la foto i lloc on l'has obtingut.

Es fàcil col·laborar en la preservació de les costes i els oceans! Solament has d'enviar-nos la teva foto:

Departament de Participació: San Bernardo 107, 28015 Madrid o a
participa@greenpeace.es

Pots visitar la plana del Mediterrani de Greenpeace aquí.

Mediterrània

24 de juliol 2007

Altre possible portada de "El jueves"


Al blog de Kiko da Silva, colaborador de "El jueves", diu:

"La verdad no tengo ni idea de que portada tendrá "El jueves" de la próxima semana. Lo que sí que tengo claro es que el tema del que más se está hablando ahora mismo en España es el del secuestro del número de esta semana... Por lo tanto haciendo un poco de Aramis Fuster, os dejo la que podría ser la portada de "El jueves" de la semana que viene."
http://kikodasilva.blogspot.com/2007/07/la-portada-de-el-jueves-de-la-semana.html>Portada possible de "El jueves"

el jueves, i la portada (rectificada)!

Per ;) Lapil

Com sabeu la revista número 1573 de el jueves , va ser segrestada per la censura el divendres de la setmana passada per aquesta portada. Ahir van anticipar la portada rectificada d'aquesta setmana. Ja estic frisosa per fer-me amb el número de demà del jueves... quina es va "liar" la setmana passada!

D'aquesta manera li han donat una publicitat exagerada... una campanya de marketing gratuïta... en principi no hagués estat tant si el jutge del Olmo no hagués donat l'ordre de segrest de la revista, tant aviat va sortir a la notícia tothom es va fer amb un exemplar abans de que el retiressin el divendres del quiosc... els lectors assidus ja el tenien des de el dimecres!
En el fons em dona a pensar en les portades que acostuma a publicar el jueves, hi ha de més fortes, més satíriques i critiques... (una d'elles era l'ansar llepant-li el cul al sr. bush (gràfica i literalment) i en aquell cas no es va fer res), llavors el problema quin és: que s'ha excedit en la llibertat d'expressió o que es tracta de la corona? el primer no és, pel tipus de portades que estem acostumats a veure... vosaltres mateixos!

Comunicat de el jueves, el divendres 20 d'abril, quan es va fer oficial el tema del segrest de la revista:

Hibisc, Rosa Xina, Hibiscus, Flor del petó o Malvarosa

Flor de 1 de maig

Nom científic: Hibiscus rosa-sinensis

Longevidad: perenne

Alçada: fins a 5 m (menys, en test)

Floració: primavera-final estiu (en regions temperades, tot l'any).

Hàbitat i lloc d'origen: Originària de Xina, es conrea en tot el món.

Descripció: Petit arbre de fulla caduca, de tiges fortes i fulles ovalades i dentades. Les flors, de fins a 15 cm de d., són de colors vermell, rosa o blanc (també hi ha una varietat groga) i tenen una columna d'estigmes i estamenis molt llarga. Té cinc grans pètals i llarg calze, que li dóna aparença "de trompeta". El fruit, "gombo", és una càpsula pentagonal que conté llavors de la grandària de llentilles.


Flor del 24 de juny


Temperatura:
Exterior: Entre els 13ºC i els 21ºC no presenta problemes. Per sota dels 10ºC comença a patir.
Interior: s'aconssella quan a l'exterior la temperatura sigui molt baixa o gelades.

Multiplicació: per esquetjos o llavors.

Poda: Al final de l'hivern deixant els millors brots.


23 de juliol 2007

La febre dels blocs

Ja no sabrem sí és un platet volador extraterrestre o terrestre!!


Cercant vehicle per anar a la Superterra, ja que agafo vacances d'aquí poc, he trobat un que no m'ha fet el pes per la velocitat que agafa, no arribo ni en 1ooo milions d'anys!.

Però més que res, el vull incloure dintre del bloc, perquè no sigui el cas de que algú estigui sopant a la fresca en alguna terrasseta, i pensi que podria ser que han vingut a envair-nos els extraterrestres, i que malgrat tot, podria tractar-se d'aquest prototip, i que simplement està fent proves per la zona.

És de l'empresa Moller Industries, que començarà a fabricar el platet volador M200G, podrà anar a una velocitat de 80Km/hora (que sinó no apte per desplaçar-se la Superterra, seria perfecte per anar per d'autopistes de Barcelona, aquests trams que parlava fa uns dies de 80km/h) i a 3 metres d'alçada, ufffffff. La veritat que sí que "molaria" passar pel damunt d'una cua de cotxes!, i que certament es lligaria més que amb un Ferrari, i el preu moooolt més baix, des d'uns 90.000 euros. A més és uniplaça, no serviria per anar de vacances en família, però tot arribarà.

Qui tingui places d'aparcament per llogar, que s'anticipi!, que hauran de ser rodones. Ja veig als constructors fent números per adequar les places d'aparcament, i els arquitectes tornant-se bojos per dissenyar pisos amb les terrasses rodones.

Per fi les terrasses o balcons serviran per alguna cosa més que per fumar-se un cigarro.

No se quin carburant faran servir, sí és aigua del mar o riu contaminada tenim combustible de sobra.

En definitiva, per poder comprar-se un, i no és broma (tampoc l'anterior), el e-mail de contacte és aquest bruce@moller.com.

Mediterrània

21 de juliol 2007

Secretos -"Dejame"Judith, que encara et guanyo en aquesta a la PS2!!!, si afegeixo les que em guanyes ara tu, no pararia de posar-ne!. Un petó preciosa.

I aquesta per els teus ulls de gateta.Mediterrània

Que portin al flautista de Hamelin!


Les mosques preocupen i molt a la Xina. La canícula estreny aquests dies i, com a conseqüència, hi ha una plaga de mosques al districte de Xigong. Per acabar amb els molestos insectes, l'ajuntament ha ideat una curiosa iniciativa: pagar per cada mosca morta.

Així, ofereixen 0,5 iuans (set centaus de dòlar) per cada mosca atrapada. Els ciutadans han de dirigir-se a l'ajuntament amb les mosques mortes i els treballadors del consistori les compten una a una. Es necessita, per tant, un bon grapat de mosques per aconseguir un sol dòlar.

La iniciativa ha resultat ser, tanmateix, molt reeixida i, des de la seva entrada en vigor, es repeteixen les cues davant l'ajuntament, pel que sembla, hi ha molts "caçadors "sueltos"" per Xigong.

No obstant això, ja hi ha veus crítiques. Segons algunes fonts, la gent ha començat a embrutar la ciutat perquè les mosques es multipliquin i, així, a poder caçar-ne més.

Font: Eitb24

Mar

80 km/hFa dies que en sento parlar, i sembla que la cosa va en serio...

Jo veig dient a alguns:

"-Ens treien uns euros aquest estiu?,
-Sí. I com?,
-Dons molt fàcil, mira t'explico...
Per estrany que sembli si baixem la xifra de 100 a 80, augmentarem beneficis, a banda enganyarem al personal dient que te la finalitat de contaminar menys..."

Però, jo us diria, sí la majoria que va per aquestes zones, i en hora punta, no pot passar de 10!!! o engegades, frenades i parades!, i s'està contaminant per tots els cantons!!.

Quina mesura és aquesta?.


Jo de vosaltres, els inventors dels 80, i veien que us fan cas i tot, tornaria de nou a pensar. Què és el que es pot fer per contaminar menys?, encara que sigui sense cap benefici monetari, però si ambiental.

Una altra cosa, em sembla correcte que m'assegurin que la màxima de 80, però per signar el pacte necessitaria que m'assegurin la mínima!!!.

Mar

La reducció a 80 km/h pot acabar sent contraproduent

El RACC dóna suport a mesures que tinguin l'objectiu de reduir la contaminació local i millorar la qualitat de l'aire, però considera que la mesura de reduir a 80 km/h la velocitat màxima a la primera corona de l'àrea metropolitana de Barcelona és innecessària, tant per raons tècniques com d'aplicabilitat. Amb altres actuacions, com ara la senyalització variable, es podrien aconseguir els objectius que es pretenen.


Raons tècniques: tècnicament no està clar que una reducció com la que es proposa serveixi per a reduir les emissions de gasos i partícules. Els estudis més solvents mostren com la congestió (conducció amb engegades i frenades), i no la velocitat, és la qüestió clau. A la pràctica, no hi ha una relació linial entre velocitat i emissions.

Raons d'aplicabilitat: la mesura no considera la manera de conduir dels usuaris. Una velocitat màxima de 80 km/h a vies ràpides pot comportar, amb molta seguretat, que els conductors circulin a velocitats de fins a 70 km/h i, donat cas, que aquests usuaris circulin a una marxa més curta (quarta en lloc de cinquena), cosa que significaria que les emissions es disparin.

La senyalització variable, una solució possible: es tracta de la regularització de la velocitat dels vehicles en funció de quants n'hi ha a la carretera. És una regulació limitada en el temps (moments de congestió) i l'espai (llocs on es produeix la congestió), i no d'una reducció indiscriminada de la velocitat.


La Fundació del RACC va presentar un document complet d'al·legacions al Pla d'Actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a la fase de redacció. Consultar document.

Veure mapa de les zones afectades.

Què en penses tu sobre l'aprovació d'aquesta mesura? Envia'ns les teves respostes a butlletins@racc.es

Font: Racc

20 de juliol 2007

Joc - Qui vol ser Milionari?

Qui vol ser Milionari?
Aconsegueix 1 Milió d'Euros contestant totes les preguntes, utilitza els tres comodins si et quedes estancat en alguna pregunta.

19 de juliol 2007

"1984"

Aquest llibre me'l vaig llegir al 1984 justament el mateix any. Una obra futurista escrita per George Orwell al 1948, i que desprès de llegir-la, donaves les gràcies per que el seu 1984 no era com el teu 1984.

Ara m'ho fa recordar, estem avançant a passos de gegant amb la Web 2.0, però també estem perdem molta intimitat. Primer el Google Eart que et poden veure a tot el mon prenen el sol "en boles !" a la terratza de casa teva (sinó ho creieu mireu aquí) i tu pensant que com a molt pot passar un avió aprop i que és indiferent!; però es clar, de sobte un gran flash que t'impacta (ja t'han fet la foto una altra vegada!!!, i a més ben localitzada!!!), ràpidament entres a dintre de casa, i vas a veure quines imatges han captat teves, fas una recerca amb Google, però....... amb l'historial de Google per suposat que saben tot el que cerques molt millor que tu. O sigui de moment saben on vius, que no portes roba quan prenes el sol a casa teva, que és el que méssss t'interessa, quin num. d'IP tens (que és com el número de telèfon a Internet). I de la informació d'e-mails del gmail ... que realment tu les pots consultar quan vulguis, però no saps si ells també..., en fi.... el gran germà està més aprop del que ens pensem, més amb la nova funció de Google Street View, ai ai ai!! ja no podràs fer res al carrer sense que ells ho sapiguen, be,... afortunadament encara no està a tot arreu, però de quan temps parlem perquè ens arribi per aquí (a Barcelona a Madrid i a Palma de Mallorca ja hi han d'aquestes càmeres al carrer).
http://www.webcams.travel/webcam/1171016596
http://www.laudontech.com/StreetView/streetview.html

Mar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1984 és una novel·la política escrita per George Orwell . Es tracta d'una narració emmarcada en una distopia en la qual un Estat omnipresent , encarnat en una dictadura totalitària encapçalada pel seu líder, el Gran Germà, reforça un conformisme absolut entre els ciutadans, i cerca la supressió de la seva identitat mitjançant un control absolut. Així doncs, no existeix llibertat de cap tipus, per als ciutadans, ni tan sols llibertat de pensament ja que la vigilància dels individus en tots els moments de la seva existència, fins i tot en la seva intimitat, revela a l'Estat qualsevol detall.

Aquest llibre introdueix el concepte del Gran Germà, un líder sempre present i que tot ho pot veure i controlar a través de monitors ("tele-pantalles") situats a totes les habitacions; l' Habitació 101, la Policia del Pensament , i la Novaparla (la llengua que fan servir els buròcrates i polítics per mantenir controlada la població, suprimint les subtileses que poden esdevenir perilloses o ambigües del llenguatge i substituint-les per una simplicitat malintencionada). 1984 va tenir un bon nombre de vendes des del començament, i avui en dia segueix sent un dels llibres més influents del segle XX.

18 de juliol 2007

Recolza la proposta dels pescadors de Palamós de crear una Reserva Marina

Els pescadors de Palamós estan promovent la creació d'una reserva marina en les Illes Formigues, amb l'objectiu de protegir zones especialment sensibles en el medi marí, permetre la recuperació dels recursos pesquers i tractar de garantir una activitat pesquera sostenible en el futur.

El descens dels recursos pesquers a la Mediterrània és evident i són imprescindibles iniciatives que permetin la seva recuperació. Un projecte com a aquest en el qual els propis pescadors promouen la protecció del mitjà|medi marí és un exemple del camí a seguir a tot el món.

La Mediterrània necessita protecció. Recolza la proposta dels pescadors de Palamós de crear una Reserva Marina ciberactúa!

http://actua.greenpeace.es/cyberaction/show/apoya-la-reserva-marina-de

17 de juliol 2007

Ets bo o dolent?

SOMNI SOBRE SOMNI SOBRE SOMNI


Un somni que tinc sovint, jo crec que em desperto però en realitat estic somniant.

O sigui que el somni que tenia l'he deixat, i teòricament em desperto per algun soroll, estic segura que estic desperta, però no, com si es tractés d'un altra nivell del somni, estic a casa meva, a la meva habitació, el meu llit, sense cap indici de que estigui somniant. Llavors pel soroll m'aixeco, i me'n vaig cap a fora de l'habitació al replà de les escales, engego el llum, el llum no funciona, vaig als altres interruptors i tampoc, no hi ha cap que funcioni.

Des de que tinc aquest somni, estic somiant però soc conscient de que estic somniant, la pista és clar l'interruptor de la llum que somniant vaig a comprovar-ho. Llavors intento despertar-me de veritat, de vegades ho aconsegueixo, però moltes vegades no i el somni pot tenir de dos o tres nivells fins a aconseguir-ho, amb la prova-error se en quina dimensió estic.

A que no sabeu que faig si em desperto de veritat?. Sí, efectivament, em torno a aixecar miro si funciona el llum.

Que passarà el dia que no hi hagi llum a casa de veritat i em desperti? Pensaré que és un somni? Serà tant real com quan estic teòricament adormida?.

Mediterrània

16 de juliol 2007

15 de juliol 2007

Cites: Woody Allen

Aprofitant que Woody Allen volta per Barcelona, posarem una cita seva.


"La masturbació és el sexe amb algu a qui estimes"

14 de juliol 2007

Petitaxarxa.cat , una nova proposta fresca per remullar petits i joves aquest estiu

La XTV (xarxa de televisions locals) i laMalla.net han unit les seves respectives propostes infantils i han creat Petitaxatxa.cat, una porposta orientada a nenes i nens d’edats compreses entre els 2 i els 10 anys (any més, any menys), i amb un raconet pels adolescents de 13 a 16 anys.El nou espai infantil ofereix jocs per nens de 2 a 4 anys, i per nens de 4 a 10 anys, així com un bloc compartit perquè els adolescents expliquin les seves coses. Petitaxarxa.cat també compta amb un petit diari on es pot trobar informació de l’oferta infantil més actual, notícies imprescindibles, acudits, receptes de cuina...

Per altre banda, des d’aquesta web també podem accedir als videos d’en “Què non?”: programa de continguts destinat al públic infantil d’entre 4 i 9 anys, que explora amb l’espectador el descobriment de la vida i el perquè de les coses.

I els més petits també poden seguir els vídeos de la jirafa Ba-ba. Ba-ba és un recorregut pel món dels sentits, els colors, les formes i la quotidianitat dels nens fins a 4 anys. Una girafa que es diu Ba-Ba i els seus amics acompanyen els més petits en la seva descoberta del món dels sentits, experimentant, aprenent i jugant alhora.

Pels adolescents, petitaxarxa.cat te destinat l’espai E.S.O. El programa contenidor diari, E,S,O, està adreçat al segment de públic adolescent, entre 13 i 16 anys. El programa, que està constituït per diverses càpsules que inclouen fragments del diari personal de diversos adolescents, ofereix un espai per a que siguin els joves els que expliquin, amb text o amb vídeo què és el que els hi ha passat o què és el que els hi preocupa.

Si voleu, també podeu entrar a tafanejar a la botiga, on s’exposen alguns productes que podeu adquirir on-line.

Personlament, he trobat a petitaxarxa.cat una proposta interessant, que cal anar seguint. Els continguts són molt adients, i ara només caldria unificar-los un xic més per evitar que tant d’enllaç extern no desorienti el visitant.

Enhorabona i molts ànims a LaMalla.net i a xtvl.tv ; felicitats per la criatura!

Per saber més: xtvl.tv

Jordi Ventura

13 de juliol 2007

Matrimonis per plaer a l'islam

UNA CONTROVERTIDA PRÀCTICA RECOLLIDA A L'ALCORÀ

• L'Iran permet casaments temporals com una solució al desequilibri numèric entre homes i dones

Dolors Bramon*
En el xiisme hi ha la possibilitat de contraure un tipus de matrimoni que es diu de plaer o temporal. Es tracta d'una pràctica preislàmica que el fixa per un període de temps que pot oscil.lar entre una hora o 99 anys i que és vigent especialment a l'Iran, on rep el nom de sigueh i es planteja com una de les solucions de l'islam al desequilibri numèric existent entre homes i dones. Jurídicament s'equipara a un contracte de lloguer, per contraure'l no calen ni testimonis ni és obligatòria la seva inscripció en el registre civil, i la dona, encara que sigui verge, no necessita el permís del seu pare ni del seu tutor. En el moment en què s'acaba el termini fixat de mutu acord, la dona ha de rebre la retribució que prèviament hagin pactat els dos contraents.

ALGUNS teòlegs, sobretot des del Govern de Khomeini, en defensen l'ús assenyalant una diferència que qualifiquen de fonamental: mentre que la prostituta va amb molts homes a la vegada, la dona casada temporalment només va amb un de sol. Parlen també dels beneficis d'aquest tipus de matrimoni, que no té límit pel que fa al nombre d'esposes possibles i en el qual els cònjuges no hereten, llevat que s'hagi estipulat en el contracte. Assenyalen que un home es pot casar temporalment per tal de tenir fills (si la seva muller o les seves mullers són estèrils) o per tenir-ne més, i que els fills que neixin, que s'adjudiquen al pare, tinguin els mateixos drets que els nascuts d'un matrimoni convencional.
Altres avantatges que li atribueixen són que els contraents poden compartir una vivenda, si els convé, o que el vincle contret entre un amo i una criada fa que aquesta es converteixi en una persona més de la família i es facilita d'aquesta manera la seva relació amb els altres homes de la casa. Fins i tot es diu que pot servir de prova per mantenir relacions sexuals entre joves en edat de casar-se, però que tenen dificultats per fer-ho, especialment per la manca d'habitatges que hi ha arreu. S'afegeix que la pràctica del sexe és una necessitat imprescindible i sana per als homes, els quals podrien patir tumors a la medul.la espinal si se n'estan.
Pel que fa a les dones, s'explica que aquesta modalitat constitueix un clar avantatge perquè poden conèixer la cara i la situació econòmica dels escollits, donat que elles poden prendre la iniciativa i, a més a més, perquè en treuen un benefici pecuniari. Finalment, se sentencia que els proporciona l'oportunitat d'haver assolit la dignitat del matrimoni, encara que només sigui per una nit. Els seus detractors es pregunten --amb tota la raó-- quin futur pot esperar una noia que hagi acceptat contraure un matrimoni temporal...
El matrimoni de plaer es va promocionar sobretot després de la guerra de l'Iran contra l'Iraq, i les institucions religioses iranianes el presentaren com una oportunitat per solucionar el problema de moltes famílies, el cap de les quals havia mort en la confrontació. Actualment se sap que Hezbol.là concedeix aquest pretès privilegi a algunes viudes dels considerats màrtirs de l'islam i que estan sota la protecció del partit. En general, la durada d'aquests matrimonis contrets amb algun guerriller que torna de combatre no passa d'una nit. El seu exercici espontani funciona sobretot en els grans centres de pelegrinatge de Qom i Maixed, a l'Iran, i al de Najaf, a l'Iraq, on les aglomeracions fan més fàcil el contacte entre homes i dones.
La dona disposada a casar-se temporalment acostuma a posar-se el xador a l'inrevés o a caminar sense rumb i mirant contínuament al seu voltant, mentre que els homes solen ensenyar una clau per mostrar que disposen d'una habitació o d'una vivenda. Hi ha també alcavots, homes i dones, que tenen llistes de dones que desitgen aquesta mena de matrimoni i que posen en contacte amb els interessats a canvi de diners. Molt sovint, el matrimoni de plaer té caràcter secret, és a dir, un home el pot contraure i fer una vida relativament normal sense dir-ho ni a la seva família ni als amics i coneguts. Com que es pot donar el cas que alguna vegada la policia demani identificacions a les parelles per tal d'evitar les relacions sexuals lliures, hi ha uns impresos especials amb les firmes i els segells
corresponents, que només cal omplir-los amb els noms dels contraents.

CONSTA QUE el Profeta i alguns dels primers combatents, allunyats de les seves dones durant les lluites per l'expansió de l'islam, en van contraure i així ho mostren diversos episodis de la Tradició, que expliquen que Mohammad visità els membres d'una expedició i els digué: "Esteu autoritzats a contractar matrimonis temporals. ¡Feu ús d'aquesta facultat!". Es deia que així s'evitaven les relacions homosexuals entre els soldats.
Val a dir que entre els sunnites aquesta pràctica --que entre nosaltres té un altre nom-- ja va ser abolida durant el tercer califat (634-- 644), però, segons l'humanista Cristóbal de Villalón (Valladolid, 1510-1581), diversos ambaixadors i altres cristians que vivien a Istanbul després de la conquesta otomana es beneficiaren sovint d'aquesta institució. I és necessari advertir, finalment, que aquesta modalitat de matrimoni es fonamenta en el llibre sagrat dels musulmans (Alcorà 4,28/24-30), que diu: "Retribuïu-les pel que hàgiu gaudit amb elles. No hi ha culpa en el que acordeu mútuament després del salari. Déu és omniscient, savi".

*Professora d'Estudis Islàmics
El Periodico de Catalunya

12 de juliol 2007

Ajuda a demolir l'hotel de l' Algarrobico

Al novembre de 2005 Greenpeace va realitzar una acció de protesta pacífica contra un hotel il·legal que estava sent construït dintre d'un espai protegit, el Parc Natural Cap de Gata-Níjar i envaint la franja de litoral que protegeix la Llei de Costes.

Es tracta de l'hotel de la platja del Algarrobico construït per l'empresa Azata del Sol.

Gràcies a aquesta acció, el Ministeri de Medi ambient va iniciar el procés d'expropiació de la finca i la Junta d'Andalusia va recórrer a una opció legal per a recuperar els terrenys protegits on s'assenta il·legalment l'hotel. No obstant això, transcorreguts gairebé dos anys, cap d'aquests processos han conclòs i l'hotel de 22 plantes i 411 habitacions segueix en peu. A més, i malgrat que existeix una ordre de paralització cautelar de les obres, aquestes han continuat amb total impunitat.

Demana a la Ministra de Medi ambient, Cristina Narbona, i a la Consellera de Medi ambient de la Junta d'Andalusia, Fuensanta Coves, que actuïn de forma urgent perquè l'hotel sigui demolit. Entre tots podem. Recuperem el Mediterrani!

Ajuda aquí

Mar

11 de juliol 2007

"Meme: Vista desde mi ventana"Una proposta del weblog hmmm, posar la vista que es veu des de el teu lloc de treball.

El nom d'aquest blog és molt suggerent (que per cert està entre els 100 millors blogs en castellà). Aquest nom em recorda quan vaig posar les meves inicials MMMM al skype i tenia constantment gent que em trucava, i fins que no em va dir un amic a que podia ser degut, i que canviés MMMM per un altre nom usuari, no havia parat atenció a que podrien pensar en una altra cosa. Jo ho veia des de l'altra costat.

Aquí està la vista des de la meva cadira, al port de Barcelona al WTC. Dir que moltes vegades no tinc aquesta vista perquè algún creuer l'amaga, que semblan més aviat edificis al costat, però amb la diferència de que van canviant sovint tant dels suposats edificis com de les persones.

En real guanya moltíssim, ...se que provoca envejes, però ...

Mar

(que consti que segueixo de vacances!!)

10 de juliol 2007

Es mossegava el llavi inferior

Es mossegava el llavi inferior quan em veia,
lentament i a poca poc
això, era quelcom que em posava a cent,
ho feia sense adonar-se
i encara era més motivador.

Era com dir-me: et menjaria d'una mossada!

m4

09 de juliol 2007

Vaja, Vaja!

Vaja, Vaja!!!, la Mar s'ha cansat del bloc? haurà trobat alguna altra joguina?
L'anterior per si no ho sabeu, i us voleu modificar o fer una casa nova, o jardí o el que volgueu era el seu anterior entreteniment, amb el FloorPlan no se que. Tenia la casa reformada, de dalt a baix amb 25 maneres diferents, amb parets noves, nous pisos, per aprofitar la vivenda i per si els seus grans anàven a viure amb ella quan siguessin més grans.
A la resta ens feia el que volguessim, mirat en 2 o 3 dimensions, per dintre i per fora, amb mobles nostres vells o nous. A mí em va fer el jardí, i fins i tot segons l'epoca de l'any les flors que em sortirien a cada estació.
Si és que està depre, segur que demà aixeca la porta de la paradeta i torna a escriure (li duren molt poc), no se l'acaba ningú, no te fi, ni es cansa mai, si sigués un cotxe seria de vegades entre un tot terreny i un descapotable, però sempre amb dipòsit ple (que no és el cas del seu cotxe, que prou feines a que es passi per una benzinera), si la seva energia es comercialitzés s'hauria fet d'or, però als que estem al costat ens l'enganxa.
Espero Mar que tornis aviat de les vacances del bloc, encara que diguis que últimament l'ùnic que et dona temps es posar vídeos per omplir, ja ens va be a la resta, o al menys a mi. I de quan en quan ric molt amb el fet de poder veure la vida i la gent des d'una altra perspectiva diferent amb aquesta habilitat innata d'enginyar plena d'imaginació.
Jo intentaré i seguiré escribint el que vam parlar, realts dels demès, com estic fent ara mateix.
Però no em deixis sola gaire temps!. OK?
Una abraçada, aventurera!
Sònia

08 de juliol 2007

TANCAT PER VACANCES

TANCAT PER VACANCES

Mediterrània i jo hem decidit tancar la nostra paradeta per vacances, però això no implica que les demès ens seguiu.

Ens toca a nosaltres un petit descans, per suposat els que volgueu publicar quelcom i no tingueu accès us ho publicarem amb molt de gust, ja sabeu l'adreça bloc.mediterrania@gmail.com


Mar i Mediterrània.


Música - Depeche Mode i Propaganda DuelPer tu, Tina.

Una abraçada.


07 de juliol 2007

Dibidabo


El parc d'atraccions de Barcelona, el Tibidabo, va inaugurat ahir el Dididado, el primer cinema de quatre dimensions de Catalunya. L'atracció és una sala de cinema on els visitants experimenten efectes reals de moviment, aigua, vent i àudio. Aquests efectes donen més vivesa a la trama de la pel·lícula, que també inclou la tecnologia 3-D. A través d'unes ulleres especials 3D, el públic visiona les imatges de la pantalla en tres dimensions.

La nova atracció del Tibidabo projecta des d'aquesta tarda dues pel·lícules. Una és apta per a tots els públics, anomenada La mina encantada, que es podrà veure des de les 12 fins a les 19 i el film per a més grans de 14 anys La casa encantada, amb sessions des de les 19 hores fins al tancament del parc.

Cada pel·lícula dura 10 minuts i la sala està adaptada per a minusvàlids. Aquesta es troba a la planta inferior de l'edifici on hi ha l'avió. L'accés a les sessions del Dididado està inclòs a l'entrada general del parc.

06 de juliol 2007

T'ensenyo a multiplicar?

Al bloc de los lokos, he trobat aquest vídeo, i realment he al·lucinat!.


He llegit, que és una forma molt antiga (abaco) de multiplicar. I que si ets capaç de visualitzar mentalment els puntets, pots arribar a multiplicar sense escriure res.

He trobat una nova joguina! potser deixaré el blogger, la joguina anterior.!! Hi han molts més per entretenir-se.

Espero que us sigui útil!


Bales de riure


Aquesta si que és una bona manera de començar una guerra, a la primera que facin, amb aquest armament, si us plau que m'apunti l'encarregat.

L'Agència d'Investigació de Projectes Avançats de Defensa dels Estats Units (DARPA) ha decidit fer una volta copernicana a la seva estratègia de desenvolupament d'armament amb la genial idea de crear les "bales del riure", que consistirien en uns projectils que desprendrien el gas del riure (i d'altres agents químics) en arribar al seu objectiu.

Segons informa NewScientist, les bales tindrien l'avantatge de ser compatibles amb els actuals rifles i són considerades un armament segur. Tenen la peculiaritat d'aconseguir que els enemics es parteixin de riure, permetent als militars actuar de forma repetida des d'una certa distància.

Malgrat haver invertit prop de 100.000 dòlars (73.448,40 euros) en el projecte, sembla que quedarà a dic sec, almenys és els que es diu "oficialment".

Una vegada que anaven pel bon camí....

Mar

05 de juliol 2007

04 de juliol 2007

Tonyina Vermella en perill

Està clar que si no es prenen accions immediates, el futur de la tonyina vermella en el mar Mediterrani està amenaçat. Protegir els llocs clau en els quals les tonyines es congreguen per reproduir-se i alimentar-se, millorar la gestió de la pesquera en tot el Mediterrani i acabar amb “l’escapatòria” que suposa l’engreix, són les claus per recuperar aquesta població.

En aquest link hi ha un INFORME molt extens sobre l'estat de la tonyina vermella.

Tonyina vermella

La tonyina típica de l’ Atlàntic i del Mediterrani és l’espècie Thunnus thynnus que arriba a fer 3 metres de llargada i 500 kg de pes. Presenta el dors de color blau fosc i el ventre argentat. Disposa de dues aletes dorsals cua semilunar i pell amb escates.

Viu a la zona pelàgica fins els 1.000 metres de fondària com a gran depredador d’altres peixos. Forma grans bancs a la primavera per fresar que és quan tradicionalment es pescava a través d’una almadrava o amb xarxa i arpó.

La seva carn és molt apreciada. Conté un 59% d’aigua i és molt diferent a la de la majoria dels altres peixos ja que és més consistent i té un color de rosat o vermell fosc produït per tenir més mioglobina que els altres peixos. Es consumeix enllaunada congelada o fresca. La gran pressió humana en les captures ha portat aquesta tonyina i a altres a un risc d’extinció.

La major part de les tonyines pescades al mediterrani es venen al Japó on es paguen els millors preus i realment la tonyina enllaunada prové gairebé sempre d’altres espècies de túnids o peixos relacionats.

Des de fa pocs anys es crien tonyines capturades quan són menudes i encerclades amb xarxes dins del mar, allí se les alimenta amb altres peixos fins que es fan de mida comercial. Aquesta operació no és propiament piscicultura perquè les tonyines són capturades en alta mar i per tant aquesta pràctica no assegura la supervivència d’aquestes espècies.

Donat que la tonyina, en estar molt amunt en la cadena tròfica, acumula certa quantitat de mercuri i altres metalls pesants en el seu cos pot ser convenient limitar el seu consum en col·lectius especials com dones embarassades o infants. Tot i això les quantitat acumulades són variables i sovint les enllaunades tenen un contingut de mercuri molt baix.

Font: Greenpeace i Vikipèdia

Mediterrània

El Bloc de la Mediterrània

Estadisticas Gratis